Vi har lärt oss att säga my name is. vi har lärt oss alla färger på engelska. vi har lärt oss att säga hello. det är roligt.