Vi är en grupp elever i år 1 och vi vill gärna dela med oss av vad vi gör då det är bra att sprida bra saker! Så syftet med den här sidan är att vi ska öva på att kommunicera via skrift samt återberätta och reflektera kring vårt lärande.

Det är vår fröken, Jenny, som skapat sidan (hon försöker lära sig hur det fungerar att blogga). Ibland skriver hon inläggen och ibland vi elever.

Vi är stjärnläsare och stjärnskrivare! Vi läser och skriver dagligen, både själva och ihop med kompisar. Genom att läsa och skriva mycket lär vi oss att se sammanhang och kan koppla våra erfarenheter till olika texter och till händelser omkring oss. Genom att berätta för varandra om tankar och funderingar, lär vi ihop.

Vi är även matematiker och då resonerar och diskuterar vi för att få kunskap samt finna lösningar. Det fortsätter vi att göra även när vi lär oss om världen, NO och SO. Genom att även reflektera tillsammans får vi förståelse för olikheter och det är viktigt!

Vad ska vi lära oss då? Det står såklart i Lgr11! Eller ”den blå boken, Läroplanen” som fröken Jenny brukar säga. Allt vi gör ska kopplas dit. Och såklart vill vi dela det med er!

Då inte alla i klassen får vara med på bild (man måste fråga innan man lägger ut bilder på nätet!) så syns bara andra delar på bilderna. Och vi vet att vi inte får ta andras texter utan att fråga, precis som med allt annat. Så naturligtvis är texterna skrivna av oss.

Vi tycker såklart att vi ska vinna då både vi elever och vår fröken kämpar med att lära oss det här med att blogga och allt vad det innebär!

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola -kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” Ur Lgr11, kap 2:2